Възраждат местната инициативна група Стамболийски

Отчетно-изборно събрание на местната инициативна група Стамболийски е насрочено за 18 часа тази вечер в читалището. На него се очаква да бъде възродена създадената през 2011 г. организация, която така и не заработи на практика.

В дневния ред присъстват отчет за дейността през изминалия мандат, обсъждането на предложения за промяна на устава, избор на нов управителен съвет, както и решение инициативната група  да кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. В новия програмен период до 2020 г. ПРСР дава разнообразни възможности за финансиране на проекти за малките населени места.