ОбУ „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски бе домакин по НП „Иновации в действие“

От 11 до 13 май ОбУ „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски бе домакин по НП „Иновации в действие“, модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Партньори по изпълнение на дейностите бяха училищата ОбУ „Васил Левски “ – гр. Бургас и ОУ “Иван Мирчев” – с. Дълбоки, област Стара Загора. Гост на събитието беше и  Георги Делов – старши експерт в РУО Пловдив.

Гостите наблюдаваха богата програма, която показа добри възможности за обмен на идеи и работещи иновативни практики.

През двата дни гостите наблюдаваха уроци с иновативни елементи по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото във всички класове от началния етап. В последния ден от мобилност се проведе представителна изява на тема: „Ние сме иновативни“, на която учителите и учениците представиха своите иновативни авторски материали, изработени от самите тях.

Гостите споделиха полезността от НП „Иновации в действие“ за обмен на иновативни практики и изразиха готовност за сътрудничество и мултиплициране на добрите практики.

ОбУ „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски участва в НП „Иновации в действие“ за трета поредна година,  демонстрира опит в иновациите и добрите практики в обучението и образованието.

Училището е включено в списъка на иновативните училища още през 2017 година и е първото иновативно училище в община Стамболийски. За пета поредна година прилага иновация по отношение на методите на преподаване и образователната среда.