На 12 април ще се извърши контролирано изпускане на вода от язовир „Кричим“

Утре – 12. 04. 2022г., от 9.30 часа ще се извършат проби с облекчителните съоръжения на язовирна стена „Кричим“. От предприятие „Язовири и Каскади“ съобщиха за изпускане на водни количества 180-235м3/с по руслото на река Въча в участъка след язовирна стена „Кричим“.

С цел опазване на здравето и имуществото на населението Ви информираме, че е необходимо извеждането на всички хора, животни, автомобили, строителна механизация от коритото на река Въча. Необходимо е да бъдат обезопасени и съоръженията, които се намират в коритото на реката.

Снимка: Интернет