Общинският съвет взе важно решение, за да продължи строежът на църквата в Стамболийски

Една от най-важните точки по време на днешната сесия на Общинския съвет бе промяната на УПИ-то, в което попада строежът на новата църква в Стамболийски.

„Тази промяна е важна, защото всички разрешителни за градежа на храма са изтекли и трябва да се извадят нови. За да продължи строежът, имотът трябва да бъде прехвърлен на Църквата. Това може да се случи, ако храмът бъде изваден от общото УПИ, в което попада заедно с лятното кино и парка до него. Като самостоятелен терен имотът със строежа вече може да се прехвърли на Църквата и след това Пловдивската митрополия ще може да отпусне средства за градежа. Дядо Николай е обещал 250 000 лева, а Община Стамболийски ще заделя всяка година по 100 000 лева, за да може този храм да бъде довършен”, каза кметът на общината Георги Мараджиев. Той допълни, че с предоставянето храма на Църквата ще бъде избегната и всякаква вероятност някой следващ кмет в бъдеще да промени предназначението на обекта и от храм да стане нещо друго.

На днешната сесия беше отпусната и финансова помощ на петима души от общината. Това са Мария Таслакова, Елена Костова, Георги Митков, Божидар Игнев и Анелия Герговска.