Общината организира акция за събиране на опасни отпадъци

От утре в община Стамболийски започва акция за събиране на опасни отпадъци, която ще се извършва по график в града и в четирите села. Освен, че ще се извърши разделно събиране на отпадъците, ще последва и тяхното безопасно третиране. Всеки, който желае може да предаде опасните отпадъци от своето домакинство в мобилен събирателен пункт, чийто график и местоположение са следните:

 • 16.03.2022г. – гр. Стамболийски, паркинга западно на НЧ „Никола Вапцаров“ от 09:00ч. до 11:00ч., от 11:30ч. до 14:00ч., от 14:30ч. до 16:00ч.
 • 17.03.2023г.- с. Йоаким Груево – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
 • 17.03.2022г.- с. Куртово Конаре – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.
 • 18.03.2022г.- с. Ново село – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
 • 18.03.2022г.- с. Триводици – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.

В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност
 • Лакове и бояджийски материали, разтворители
 • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
 • Домакински препарати / битова химия
 • Фотографски материали
 • Киселини / основи
 • Мастила
 • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност
 • Препарати за растителна защита и борба с вредители

Когато предавате опасни отпадъци, е важно да дадете информация какво съдържат те. Например дали има живак или живачни термометри, ампули, прекъсвачи и др. Предавате ли киселини или основи? Предавате ли аерозоли? Има ли неизвестни вещества – твърди или течни? Така ще помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място!