Извършен е ремонт на фронт офисите на пет общински звена

Общинските отдели ГРАО, Данъчното, Образование, както и Местната комисия и Социалните услуги вече работят в напълно ремонтирани офиси, които са в общинските помещения на ул. „Макгахан“.

Ремонтът на помещенията, в които работят служителите на тези звена, е основен и включва нова дограма, окачени тавани с ново и модерно осветление, щори, ремонт на под и боядисване, а в Данъчното и ГРАО има и нови модерни паравани.

Всичко, което искахме да се направи, го получихме и сме благодарни на ръководството на Общината, защото имаше нужда от този ремонт, каза началникът на Данъчното Ани Петрова. Същото сподели и ръководителят на МКБППМН Пенка Богданова. Местната комисия и звеното за социални услуги са с общ вход, но двете помещения, в които работим са разделени така, че всяка от службите да е независима и това е голямо удобство, каза Пенка Богданова. Тя допълни, че и гражданите, които идват тук, също оценяват направеното, защото ремонтът и за тях е удобство.

Ремонтирани са и офисите на отдел Образование, където също има нови придобивки.

В Данъчното имаме и специални шкафове, които ни бяха изработени по поръчка за нашата документация, каза шефката на отдела Ани Петрова.

Радка Томова също обясни, че шкафовете за ГРАО са направени по поръчка и са съобразени с формата и размерите на книгите-регистри, които се съхраняват тук. Това са старите семейни регистри и книгите, в които са вписани гражданските бракове, които са нестандартни, а в същото време много ценни, защото служат за справка, когато се издават различни документи от предишни години. По закон тази документация трябва да се съхранява 130 години и е много важно да бъде в специален шкаф и със специални разделители между книгите, каза РадкаТомова.

Още в началото на първия мандат на кмета Георги Мараджиев ГРАО и Данъчното бяха преместени на ул. „Макгахан“ в общинска собственост. Така бе облекчен общинският бюджет, защото Общината спря да плаща наем за помещенията, в които преди това са били двете служби. От друга страна се ползва предимството на приземния етаж, който е лесно достъпен за трудно подвижните и възрастните хора. От няколко месеца в съседните помещения са МКБППМН и звеното за Социалните услуги, като нито един от изброените пет отдела не са спирали работа по време ремонта и не са били прекъсвани услугите за гражданите.