СУ „Отец Паисий“ реализира проект за безопасност на движението

Поредният реализиран проект е вече факт в СУ „Отец Паисий“. Той се отнася към обучението на децата по безопасност на движението по пътищата и е одобрен по програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Проектът е одобрен в края на миналата учебна година, но заради пандемията всичко, което е направено по него, ще се ползва от децата през настоящата учебна година. Ръководител на проекта е г-жа Красимира Грозданова, която ни предостави и снимките от изграждането на полигона, който е част от проекта и се намира в двора на училището.

Изградени са велоалея и алея за пешеходци, направена е необходимата маркировка, а отделно са закупени светофар, стоп палка, предпазни сигнални жилетки, пътни знаци и симулационни очила, чрез които учениците ще могат да разберат как шофьор, който е употребил алкохол или наркотици, вижда пътя. По проекта са закупени още велосипед и учебен робот, които също ще се използват по време на часовете по безопасност на движението.