Днес отбелязваме Световния ден на туризма

На днешния 27 септември отбелязваме Световния ден на туризма. За първи път се чества в Испания през 1979 година по време на третата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН. На този престижен форум се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма. На практика масовото отбелязване на празника започва през 1980 година.

Изборът на датата 27 септември не е случаен, а съвпада с важно събитие за световния туризъм – 10-годишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към ООН.

По данни на Световната организация по туризъм, през последните последователни години на растеж, туризмът е с голям принос за икономическото възстановяване, създаване на работни места и възможности за общности в много части на света.

В световен мащаб секторът следва възходяща тенденция, която се очаква да достигне оборот от 1,8 млрд туристи през 2030 г.

През 2015-та година за първи път България участва в конкурс на Световната организация по туризъм. Страната ни се представи с имиджовия клип “Bulgaria – A discovery to share”, представен през месец май по време на Световния винен шампионат в Йезоло.