Монтират се напоителни системи в новите паркове

В новите облагородени и ремонтирани паркове вече се монтират и напоителни системи. Има нови системи за поливане в големия парк в „Полатово“ и в парка пред поликлиниката, подготвени са за прекарване на напоителна система и зелените площи в парка пред читалището в Стамболийски. Предстои да се монтират напоителни системи и в други паркове, като там, където е необходимо, ще има и капково напояване, за да се поддържат цветята и останалата растителност.