Честит патронен празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Куртово Конаре

Днес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-с. Куртово Конаре се проведе тържествено честване на патронния празник на училището, което носи имената на славянските първоучители. По стар стил отбелязваме Деня на светите братя на 11-ти май, като на този ден по традиция училището в Куртово Конаре има празник. Пак по традиция честването започва с посрещане на знамето и продължава с богата програма, изпълнена от учениците, които пеят песни, танцуват и рецитират стихове. От Община Стамболийски гост на тържеството бе секретарят на МКБППМН г-жа Пенка Богданова.

Честит празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“!