Монди Стамболийски ЕАД подпомага Медицинския център в гр. Стамболийски

· Монди Стамболийски закупи нов ехограф за Медицински център 1 в гр. Стамболийски

· Новата ултразвукова система за диагностика ще подобри качеството на здравните услуги и ще осигури по-комплексна грижа за пациентите на центъра

Монди Стамболийски ЕАД подкрепи усилията на Медицински център 1 в град Стамболийски, насочени към подобряване на качеството на здравните услуги и предоставянето на по-добри грижи за пациентите чрез финансиране на закупуването на чисто нова диагностична ултразвукова система. Това е част от програмата за социална устойчивост, която има за цел да подпомага местната общност. Модерното ултразвуково оборудване ще осигури достъп на пациентите до много по-прецизна диагностика, като същевременно ще предостави съвременна апаратура на медицинския персонал.

„Благодарим на Монди Стамболийски за стъпките, които предприемаме заедно, в отговор на потребностите на общественото здравеопазване. Като медицинска институция, ние сме ангажирани да се грижим за всички наши пациенти. Това оборудване е безценно за нас и ще доведе до по-голяма ефективност и разбира се, до по-добри грижи за пациентите“, казва д-р Мария Ганчевска, управител на Медицинския център.

„Въпреки предизвикателствата, породени от Covid-19, и усилията ни да подсигурим производствения процес по безопасен и ефективен начин по време на пандемията, ние продължаваме да сме сериозно ангажирани към оказване на подкрепа на местната общност. Горди сме, че допринасяме за подобряването на здравните услуги в местната общност“ , споделя Александър Криклер, Изпълнителен Директор на Монди Стамболийски ЕАД.