Монтирани са нови спортни съоръжения в СУ „Отец Паисий“

Времето на он-лайн обучението бе оползотворено от ръководството на СУ „Отец Паисий“ по най-добрия начин. Периодът, в който учениците бяха по домовете си, бе използван, за да се монтират нови спортни съоръжения в двора на гимназията. Това са фитнес уреди за спортуване на открито и две тенис маси, съобщи директорът на СУ „Отец Паисий“ Атанас Бръсков. Отделно се работи по игрището за баскетбол, което ще може да се ползва и за други видове спорт на открито. В същото време, за да се премине на едносменен режим на работа от началото на следващата учебна година, започна и ремонт на една от класните стаи, където ще се помещава кабинет по информатика. В училището от началото на новата учебна година ще бъде въведен нов учебен предмет – „Учебно предприятие“, в осми клас. Ще бъде създадено учебното предприятие, което ще е иновативна среда за обучение по предприемачество и бизнес администрация. То ще е учебно-тренировъчна фирма, в която ще се придобиват професионални и технически умения, както и така наречените „меки умения“ за работа в екип, успешна комуникация, управление на времето и др. Чрез метода „учене чрез правене“ учебното предприятие ще дава възможност за приложение и усъвършенстване на езикови и дигитални компетенции. В мотивиращата среда на тренировъчната фирма ученето ще е като роля и игра, то е иновативно, креативно и полезно за всеки. Продължава и работата по изграждането на физкултурния салон в двора на гимназията, който ще е с топла връзка с основната сграда. Зимният период забави малко строителството, но вече се работи активно. По договор фирмата трябва да приключи изграждането на салона за 18 месеца. Строителството стана факт след спечелен от Общината проект на стойност 578 973.12 лева. Той включва салон за четири вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол и тенис. Отделно, когато не се ползва за спорт, може да служи за зала, в която да се провеждат различни събития.