Честит Празник на книгите!

Знаете ли, че най-добрите писатели са преди всичко добри читатели! Затова има и специален ден, който е Празник на книгите! Честваме го на днешния 23 април, като началото е през далечната 1995 г. Целта на идеята за Световен ден на книгата е да се подпомага четенето, публикуването и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право.

Денят на книгата е обявен за празник от ЮНЕСКО, откъдето припомнят, че древните форми на съвременната книга датират от повече от 5 000 г. с шумерската глинена плоча от асиро-вавилонското клинописно писмо. За предшественици на книгите се смятат и дървените плочи, на които са писали римляните. По-късно идва папиросът, особено популярен в Египет. Египтяните не позволявали да се разпространява извън царството им и това дава възможност в Пергам да открият пергаментът, който се прави от обработени животински кожи. Хартията я откриват китайците около 200 г. сл. Хр. По-късно арабите я пренасят в Европа. Следват дълги години, в които книгата получава своето развитие. Първоначално написана на ръка, а по-късно улеснено с откриването на печатарството. В Европа началото на книгопечатането е поставено около 1445 г. от Йохан Гутенберг.

Днес книгата все по-успешно се замества от електронния четец. Първо сваляхме текстове от Интернет, които четяхме на настолния компютър, а днес вече има специални устройства, които дори “прелистват” виртуалната книга.

За съжаление статистиката показва, че от години у нас има значителен спад на четенето, макар, че днес не е нужно да имаме голяма домашна библиотека. За съвременния човек е достатъчно да има таблет или дори само мобилен телефон, за да може да чете навсякъде и по всяко време.