ОИЦ –Пловдив проведе информационна среща в град Стамболийски

По време на информационен ден в град Стамболийски на ОИЦ-Пловдив с граждани и заинтересувани страни експерти от центъра представиха възможности за подкрепа по програмите за земеделски производители към Държавен фонд „Земеделие“. Към срещата проявиха интерес земеделски производители от региона, както и представители на общинска администрация.

„Община Стамболийски в момента успешно изпълнява проект към земеделското министерство на стойност 578 973, 12 лева за изграждането на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“. Това ще е модерна многофункционална сграда за няколко вида спорт, която ще служи и за провеждане и на събития от масов характер“, припомниха от ОИЦ – Пловдив.

По време на срещата в центъра на града бяха споделени и възможности за финансиране по програми към Норвежкия финансов механизъм за подобряване условията на достъп до културно наследство за обекти, които за първи път ще го документират и дигитализират.  Програмата е достъпна за общини и областни администрации, както и за бюджетни организации, ангажирани с културния сектор.