Христоско Смъркалев не подкрепи социален проект, 100 души можеше да бъдат лишени от храна

Потребителите на услугите на Социалния патронаж, които са близо 100 души, ще продължат да получават качествена храна, приготвена в социалното звено. Това стана благодарение на гласовете на 17 от общо 18 общински съветници по време на сесията на Общинския съвет в понеделник. В местния парламент бе предложено за гласуване кандидатстването на Общината за финансиране на проект за ремонт на Домашен социален патронаж – гр. Стамболийски. Ако този ремонт не бъде извършен, социалното звено ще бъде изправено пред невъзможност да изпълнява услугата.

17 от съветниците гласуваха разумно и в полза на хората, като подкрепиха проекта за ремонта. Единствено общинският съветник от Демократична България Христоско Смъркалев не подкрепи предложението и се въздържа от гласуване. По същия начин той не подкрепи и предложението за намаляване на таксите в детските градини. Благодарение на гласовете на останалите съветници потребителите на Социалния патронаж няма да бъдат лишени от храна и Община Стамболийски ще кандидатства за финансиране ремонта на сградата пред фонд „Социална закрила“.

В момента в Социалния патронаж, в който работят петима души , има спешна нужда от ремонт на сградния фонд, най-вече на кухненския блок и помещението, в което се подготвят продуктите.