Нов проект в „Монди Стамболийски“ ЕАД с директен ефект за намаляване на миризмите, характерни за целулозното производство

„Монди Стамболийски“ ЕАД планира до края на 2021 г. да направи подобрения в технологичните си процеси с цел намаляване до минимум на вероятността от отделяне на миризми в определени части от производството. Това стана ясно по време на работна среща между представители на Община Стамболийски и „Монди“. От страна на Общината участваха д-р инж. Даниела Кръстева, секретар на Община Стамболийски, юрисконсултът Мая Петкова и екологът Стоянка Михайлова.

На предишна среща между Общината и „Монди“ бе договорено редовно информиране на обществеността в случаи на предстоящи планови ремонти, профилактика, както и непредвидени събития, по времето на които има вероятност да бъде усетена специфичната за производството на целулоза  миризма.

На настоящата среща беше представена обобщена информация за  направените от фирмата от 2006 година до сега инвестиции с екологична насоченост и въведените най–добри налични технологии. Обсъдени бяха и резултатите от началото на информиране на обществеността чрез социалните медии за планови ремонти и профилактика в производството.

„Монди Стамболийски“ прави възможното да не се извършват планирани ремонтни дейности и профилактика на съоръженията в почивни дни, за да се намали вероятността от усещането на миризми.

Участниците в срещата се обединиха около мнението да се изисква обратна информация от съответните органи след приключване на периодични замервания чрез  мобилните станции към Изпълнителната агенция по околна среда на територията на града и в близост до фирмата.