Днес може да има миризма от „Монди“, ще се извършва промивка на техника

Днес – 10.02.2021 г., от 13 до 15 часа, ще  бъде извършена промивка на първи корпус на вакуум изпарителна станция и продухване на стрипер колона с пара, съобщиха от „Монди Стамболийски“. В зависимост от метеорологичните условия съществува вероятност да бъде усетена миризмата, характерна за производството при извършване на тези дейности. От фирмата казаха още, че ще бъдат предприети всички мерки за недопускане разпространението на миризми извън границите на площадката. „Информирали сме по установения ред компетентните органи“, съобщават още от „Монди“.