Съдът отхвърли поредното неоснователно питане на ПП „Възраждане“ към Община Стамболийски

Поредното неоснователно питане от страна на местната структура на партия „Възраждане“ бе отхвърлено от Административен съд Пловдив. Решението на съда, което е в полза на Община Стамболийски, е окончателно и не подлежи на обжалване, пише в заключението на магистратите, които отхвърлят жалбата на „Възраждане“ да им се даде информация относно общински имоти в Стамболийски. В същото време ЛИЦЕТО АЛЕКСИЕВ, ПОДАЛО ЖАЛБАТА В СЪДА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ НА ОБЩИНАТА 500 ЛЕВА СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО.

Ето какво каза по повод поредното питане на „Възраждане“ секретарят на Общината д-р инж. Даниела Кръстева:

  • От началото на годината от общо 6 постъпили заявления за достъп да обществена информация, 5 са от ПП „Възраждане“. Това насочва към извода за целенасочено трупането на политически и парични дивиденти за сметка на уронването престижа на Общината.
  • За набавянето и предоставянето на информация е необходим допълнителен ресурс – човешки и времеви, което затруднява работния процес на общинската администрация и възпрепятства изпълнението на много други  служебните задължения.
  • Със заявленията се иска многобройна и детайлна информация по различни въпроси за години назад, като естеството и обемът на исканата информация създават умишлено затруднение или невъзможност Общината да отговори в срок.
  • Искат се стотици копия от документи от всякакъв характер, а в някои случаи се създава информацията наново, заличават се лични данни, иска се изрично писмено съгласие на трети лица и т.н.

„Единственият логичен извод, който може да се направи в този случай е, че този тип заявители имат недобросъвестно поведение и злоупотребяват със Закона за достъп до обществена информация“, казва д-р инж. Даниела Кръстева.