Библиотеката към НЧ „Н. Й. Вапцаров“ спечели проект за закупуване на книги, още три наши библиотеки са с одобрени проекти

Четири библиотеки на територията на община Стамболийски са одобрени за финансиране на проекти, подготвени от библиотекарите в книгохранилищата, за закупуване на нови книги. Най-голяма е сумата – 4 714 лева, която ще получи НЧ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Стамболийски. 1211 лева е сумата, която получава проектът на НЧ „Любен Каравелов – 1897“ – Куртово Конаре, а 1201 лева ще бъдат отпуснати на НЧ „Просвета – 1927“ – Йоаким Груево. НЧ „Иван Ценов – 1906“ – Триводици също печели проект за закупуване на книги на стойност 945 лв. Програмата, по която са кандидатствали с проекти библиотеките, е „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2020“ на Министерство на културата. Участието е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, съобразени с информационните, културните и образователните потребности на гражданите, обслужвани от съответната библиотека. Финансирането ще даде възможност на четирите библиотеки да обновят фондовете си, а печеленето на проекти по време на извънредната ситуация с коронавируса е доказателство, че и в моментите на криза културната дейност в общината не е изоставена, а работи и се развива.