СУ „Отец Паисий“ приключи тригодишeн проект по програма Еразъм +

СУ „Отец Паисий“ приключи тригодишния проект по програма Еразъм +. Темата на проекта е „Компетентен учебен процес”, а учителите, участвали в него, споделиха резултатите от работата на осемте европейски държави-партньори с училищата и детските градини в община Стамболийски. Всяка образователна институция получи книжки-сборници с добри педагогически практики и подаръци с логото на програма Еразъм+ и името и сайта на проекта. Проектът стартира на 1-ви септември 2017 година и продължи 36 месеца. Координаторите бяха от Турку, Финландия, а участниците от Финландия, Дания, Латвия, Италия, Унгария, Гърция, Турция, България. Включени бяха преподаватели в ранна детска възраст и преподаватели от начално ниво, съсредоточени върху приемствеността между етапите на обучение. Целта на проекта е да развие разбирането на педагозите за детайлите, които са от решаващо значение за един добър процес на учене, и да се създаде модел за оценка на целостта на учебния процес. Акцентът е върху процеса, а не върху индивидуалните резултати от ученето на децата. Темите, избрани за проекта, обединяват различни видове методи и дейности за обучение, съсредоточени върху улавянето на основните приоритети, издигнати като най-ценни: ролята на децата, планиране, дейности, оценка. Бяха осъществени дейности по следните теми: Изкуства и занаяти, Физическа активност и спорт, Музика и драма, Математика и науки, Език и литература, Природа и околна среда, История. Всяка дейност е представена чрез филм и педагогическа разработка. „Имахме конкретна цел постепенно да формираме нагласа в начините на учене, включване на повече физическа активност, както и изнасяне на обучението в нова среда, вън от класната стая, там където е възможно. Всеки партньор по време на всяка тематична работа използва педагогическа документация. Чрез нея, процесът на обучение и автентичността на гореспоменатите критерии са видими за тях и за участващите деца”, коментираха участниците в проекта от страна на СУ „Отец Паисий” – гр. Стамболийски.