От тази неделя – 18 октомври, отварят пазара в Кричим

От тази неделя – 18 октомври, се възстановява дейността в закритата част на кооперативния пазар в Кричим и по тротоарните площи по ул. „Търговска“, като тук ще могат да се ползват само тротоарите по продължението на десния бряг на река Въча. Това съобщи кметът на Община Кричим Атанас Калчев.

От общинската администрация правят важно уточнение за всички ползватели и посетители, че няма да се разрешава ползването на други площи публична или частна общинска собственост извън горепосочените. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно чл. 28 от Наредба номер 1 на Община Кричим. Забранява се разместването на масите за открита продажба, разположени на територията на общинския пазар, както и поставянето на маси и други съоръжения за открита продажба извън местата указани от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на Кричим.

„Отменя се заповед РД-02-09-156 / 16.04.2020г., с която се разрешаваше на регистрирани земеделски производители да предлагат продукцията си без да заплащат такса за тротоарно право и без да заявяват, и да им бъде издавано изрично разрешение за това. Същите лица следва да преустановят да организират търговията си чрез поставяне на маси или други нетрайно прикрепени към земята съоръжения“, съобщават още от местната администрация. Нарушаването на разпоредбите на по-горе цитираната Наредба и по точно на чл. 28, ще се счита за завземане без правно основание на общински терени и части от тях: пътища, площади, улици, тротоари, зелени площи и др.

Ще има постоянен контрол по спазване на разпоредбите, който ще се извършва от служители на общинска администрация, определени със заповед, охранителна фирма със сключен договор с Община Кричим и органите на РУ на МВР-Стамболийски.

„Разчитам на гражданското самосъзнание и самоконтрол по отношение на спазването на законните разпоредби, които се прилагат в резултат на наложените противоепидемични мерки, целящи опазване живота и здравето на хората. Като осъзнавам причиненото неудобство от временното ограничаване ползването на търговски площи на територията на общинския пазар, прилежащите му терени, части от тротоарни площи и части от улиците „Търговска“ и „Ген. Скобелев“ за неопределено време, още веднъж апелирам всички стриктно да спазваме противоепидемичните мерки, защото най-важното е опазване здравето и живота на хората.”, призова още кметът на община Кричим Атанас Калчев.