ОУ „Христо Ботев” – Стамболийски получава финансиране по проект за уроци в културни институции

Проект на ОУ „Христо Смирненски” – гр. Стамболийски е одобрен сред още 216 училищни проекта, които ще бъдат финансирани от МОН. Става дума за уроци в културни институции, които ще се провеждат с подкрепата на Министерството на образованието. Моделът е „Културните институции като образователна среда“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.  С 463 055 лева ще се осигури възможност за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии. Максималната стойност за един училищен проект е 2500 лв. Модулът предвижда и посещения на театрални постановки, концерти, срещи с актьори и музиканти, провеждане на конкурс за най-добър урок в културна институция и създаване на Национален център „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – Габрово.