ДГ „Звънче“ за втори път участва в проекта на МОН „Утринна приказка“

За втора поредна година ДГ „Звънче“ беше включена в новия проект на МОН „Утринна приказка“. С още две детски заведения от Пловдив и Карлово, ДГ „Звънче“ ще представлява област Пловдив при въвеждането на новия модел на педагогическо взаимодействие. През новата учебна година детската градина ще участва в педагогическата практика с Първа и Втора възрастови групи. След големия успех на „Утринна приказка“ през миналата година, сега тя ще се продължи и развие в нов целеполагащ модел за работа с децата. Ще се постави акцент на вътрешния дизайн на методиката за целеполагане, на тематичното обучение. „Така се предлага голямо разнообразие от варианти, а комбинирано с целеполагането, в основата на което е педагогическата практика „Утринна приказка“, преходът към заплануваните дейности ще стане още по-ефективен, качествен и интересен за всяко едно дете“, обясни директорът на ДГ „Звънче“ Славка Зашева. По думите й детската градина е осигурила модерно пространство, което развива и надгражда; разчита както на висококвалифицирани учители, така и на съвременни технологии в образованието – мултимедията, интерактивната дъска, таблетите, компютрите присъстват ежедневно в образователния процес в детската градина. В същото време основно място заемат приказките – техният подбор е тематично обвързан с овладяването на знания, умения и компетентности от децата по различните образователни направления.