Бригада от БКС започна почистването на първите обновени паркове

Бригада от БКС започна от този месец почистването на първите паркове, в които бяха извършени ремонтни дейности. Почистват се тревните площи и местата, обособени за почивка – беседки и пейки, където, въпреки че не са приключили напълно ремонтите, се събират хора и за съжаление изхвърлят отпадъци от храни и напитки направо на земята. „След като приключат ремонтните дейности във всички паркове на територията на общината, във всеки един парк ще има служител, който ще следи за чистотата и ще отговаря за почистването“, каза кметът г-н Георги Мараджиев. От Общината апелират гражданите да проявяват отговорност и да изхвърлят отпадъците на определените за целта места. В парковете около бул. „Васил Левски“, в които започнаха първите ремонти, има достатъчно кошчета за смет. Поставят се вече и в останалите паркове, а където още няма, скоро ще бъдат сложени.