В Стамболийски ще бъдат представени възможности за работа, както и мярката 60/40

Възможности за работа, в това число свободни работни места в региона ще бъдат представени по време на Информационна среща, която ще е двудневна и ще се проведе на 21 и 23 юли в Стамболийски. Срещата се организира от Агенцията по заетостта – Бюро по труда „Родопи“ и ще се състои пред НЧ „Н. Й. Вапцаров“ в град Стамболийски. И двата дни заинтересованите лица могат да получат информация от служителите на Бюрото по труда на място пред читалището от 10 до 12 часа.

Ще се дават консултации на работодатели и на търсещи работа лица как да процедират по време на COVID-пандемията, както и информация за мярката 60/40.