Разчистени бяха трупаните с години отпадъци между Ново село и Триводици

Трупаните в продължение на години при предишния кмет на Ново село отпадъци край пътя за Триводици бяха разчистени по инициатива на новия кмет Иван Стойчев. Тонове битови и строителни боклуци бяха извозени от мястото на определените за изхвърляне на смет места. Боклукът, който се беше натрупал тук бе станал като планина, а преди няколко години тук възникна пожар, който застраши от обгазяване жителите на двете села. Ще се вземат мерки мястото да се охранява, за да не се изхвърля повече нерегламентирано боклук. Ще се помисли и за много сериозни глоби за нарушителите.