5 746 са местата в гимназиите за учениците от Пловдивска област

5 746 са местата в гимназиите, за които ще се състезават седмокласниците от Пловдивска област. Местата са повече от учениците, които се явиха на национално външно оценяване, но право да кандидатстват имат и деца, които не са били на изпитите по български и математика, като резултатът от тестовете се приема за 0 точки. Това съобщава образователният портал „Уча в Пловдив“.

5 619 са седмокласниците, участвали на НВО по двата предмета, резултатите от които ще са решаващи за това в кое училище ще успеят да се класират. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

Приемът в ЕГ “Пловдив” се запазва както досега – 6 паралелки с английски и 4 с немски език. В ЕГ “Иван Вазов” паралелките с английски, немски, испански и италиански са по 2 и 1 с френски. ФЕГ разкрива 3 паралелки с английски и 5 с френски. В Математическата гимназия паралелките са общо 8, две от които по професиите “Системен програмист” и “Компютърен график”. Останалите 4 са с английски, 2 с немски. Хуманитарната гимназия ще има 7 паралелки – 3 с английски, 2 с немски и по една с френски и руски.

Националната търговска гимназия възстановява приема в специалност “Застрахователно и осигурително дело”. Останалите 6 паралелки са по специалностите „Икономика и мениджмънт“, „Икономическа информатика“, „Съдебна администрация“, „Оперативно счетоводство“, „Митническа и данъчна администрация“, „Банково дело“.

7 са и паралелките в ПГ по хранителни технологии и техника – „Технология на биопроизводствата“, „Топлотехника“, „Технологичен и микробиологичен контрол“, „Контрол на качеството и безопасност на храните“, „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника“.

Рекорден брой от 9 паралелки обявява ПГ по електроника и електротехника – „Микропроцесорна техника“, „Елобзавеждане на производството“, „Автоматизация на непрекъснати производства“, „Компютърни мрежи“, „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“.

8 са паралелките в ПГ по строителство, архитектура и геодезия – „Недвижими имоти“, „Архитектурна реставрация“, „Парково строителство и озеленяване“, „Транспортно строителство“, „Водно строителство“, „Геодезия“, „Строителство и архитектура“.

В СУ „Патриарх Евтимий“ е обявен прием за две паралелки по природни науки, една – обществени и една – „Икономическо развитие“.