Проверяват обучението по физика в СОУ „Отец Паисий“

img9

Как се реализира обучението по физика в 10 клас на СОУ „Отец Паисий“ в Стамболийски ще инспектира Регионалният инспекторат по образованието. Училището попада в списъка на гимназиите, които ще бъдат проверени от старши експерта по природни науки и екология Ваня Русалова. Общо 30 училища от областта са включини в последващия контрол, който цели да проследи ефективни ли са предприетите мерки във връзка с установените миналата година дефицити. Проверката ще проследи обучението в 10 клас на СОУ-та с прием след 8 клас и в 11 клас на профилирани гимназии и паралелки след завършен 7 клас.

„Целта е да установим как се изпълнява учебната програма по предмета що се отнася до задължителната подготовка в училищата, които осъществяват обучение по явдро „Светлина“, обясни Русалова. Учителите ще трябва да представят изпитните материали за проверка на входното равниеа, както и критериите за оценка. Инспекторът ще изиска и писмените работи на петима ученици – две, оценени с двойка, и по една – със „среден“, „добър“, „много добър“ или „отличен“.