Строга организация при раздаването на продуктите по схемите „Училищен плод и мляко“

Макар да не ходят на училище и детска градина, децата ще получат пакетите си с хранителни продукти по схемите, финансирани с евросредства  „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Училищата и детските градини на територията на община Стамболийски също са включени в проекта и вчера учениците вече получиха своите пакети с млечен продукт, плодове и зеленчуци. Днес се раздават пакетите в детските градини, където право да получат храна по схемите на ДФ „Земеделие“ имат децата от 3 до 7-годишна възраст. Във всички градини е направена строга организация за спазване на мерките по време на извънредното положение. Храната се раздава на маси, които са на входовете на детските заведения и по график, за да няма струпвания на родители и деца. Спазва се дистанция, а персоналът е с маски или шлемове и с ръкавици. Осигурени са дезинфектанти. „В ДГ „Райна Княгиня“ 14 родители се отказаха от продуктите и те ще бъдат раздадени на деца от социално слаби семейства с протокол и срещу подпис“, каза директорът на градината Красимира Лукинович. Ако и в другите градини има родители, които ще се откажат от пакетите, ще се постъпи по същия начин.