Анета Петрова, началник отдел „Местни данъци и такси“: Удължени са само сроковете 5% отстъпка и за първа вноска

„С последното изменение на Закона за местните данъци и такси е удължен срокът за 5% отстъпка до 30.06.2020г, размерът за първа вноска е в същия срок и тя остава непроменена“, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ към Община Стамболийски Анета Петрова.

Тя уточни, че 5% отстъпка визира само данък превозни средства и данък недвижими имоти. Срокът за 5% отстъпка за такса битови отпадъци остава 30.04.2020г.

Ето какво каза още г-жа Петрова по повод данъчната политика, която е еднаква за цялата страна: “ С оглед на извънредно положение и изразени очаквания на граждани, че данъците ще бъдат отменени, разсрочени,че няма да се начисляват лихви и още много други коментари, Ви съобщавам, че това няма да е така. Призовавам Ви: Моля, плащайте навреме задълженията си в частта на данъците. ОТМЯНА, РАЗСРОЧВАНЕ ИЛИ НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЯ НЯМА ДА ИМА! Използвайте срока за отстъпките, предвиден в закона, но не позволявайте натрупване на сметки и задължения, защото след извънредното положение животът на всички нас ще продължи по същия начин, както е бил преди това. Моля Ви, подминете всички апели за неплащане на данъци, защото ако не си плащаме данъците в един момент никой не може да очаква адекватна реакция при нужда от страна на държавата или от страна на общините. Голяма част от хората вече са съкратени от работа и някой задава ли си въпроса преди да отправя апелите „Не плащайте данъци“ откъде ще дойдат парите за обезщетенията на тези хора, а за пенсиите, а за детските добавки. Не се хващайте на апели, които звучат като „детски игра на инат“. Данъци е имало, има и ще има! Ние имаме задължението да си ги платим в сроковете, предвидени в закона. Пожелавам Ви здраве и се пазете! И това ще мине! Ние сме БЪЛГАРИ!“