Д-р Мария Ганчевска, председател на Кризисен щаб – Стамболийски

Уважаеми съграждани,

Към Община Стамболийски и към нас като Кризисен щаб непрекъснато постъпват въпроси за обхватността и продължителността на въведените противоепидемични мерки, които искам да припомня, че се отнасят за цялата страна. Ние не можем, а не е и законно, да даваме разпореждания, различни от общоприетите в България.

През последните дни се разреши отварянето на фермерските и кооперативни пазари, където има такива, като се създаде съответната организация в тях. Пазарът в град Стамболийски не е регистриран като такъв. Това означава, че не е разрешено възстановяването на  неговата дейност. 

Всички ние осъзнаваме, че това се отразява допълнително на трудното положение, в което се намираме. Не смятаме обаче, че отварянето на пазара ще подобри социално-икономическото ни състояние. По-важно е здравето на хората. Призоваваме към търпение и съзнателно гражданско отношение при решаването на кризисната ситуация, в която сме поставени.

Лично аз благодаря на гражданите на община Стамболийски, които много отговорно се отнасят към извънредното положение. Благодаря на всички, които дариха пари и защитни средства. 

От името на Кризисния щаб пожелавам здраве, спокойствие и търпение на всички!