Нека повярваме, че заразно е само доброто!

В условията на извънредното положение има и много добри новини. Една от тях е за добротворството, което се случва, за да повярваме, че заразно е само доброто. Ден след голямото дарение, което бе направено във вид на респираторни апарати за поликлиниката от анонимен дарител от град Стамболийски, новината е за още дарения в полза опазване здравето на хората. Друг дарител, който също не желае името му да бъде оповестявано дари 100 предпазни шлема, от които 50 за общинските служители, които работят на първа линия и обслужват гражданите, 30 за медиците от поликлиниката, 5 за хората, които работят в Социалния патронаж, 10 за Полицията и 5 резервни. Парично дарение в размер на 200 лева, които да се използват за мерките в борбата с новия вирус, направиха и две дами от град Стамболийски. Те също не пожелаха да бъдат съобщавани имената им. И фирми от региона направиха дарение – 540 броя маски от „Маги-Лукс“ ЕООД – Йоаким Груево, а от „Бижу-2009“ ЕООД – Стамболийски са раздавали безплатно маски в целия град, като са оставили 10 мостри в Общината, за да покажат какво даряват на гражданите.