Извършва се ремонт на преливника на стойност 226 563 лева

Започна авариен ремонт на преливника на канализационната мрежа на Стамболийски. Ето какво каза по повод ремонта кметът на общината Георги Мараджиев: „Кандидатствахме за този ремонт с проект пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, защото имаше необходимост от средства за ремонт на преливника и аз като кмет благодаря на премиера г-н Бойко Борисов и правителството за отпуснатите средства. Те бяха отпуснати в края на 2019 г. с ПМС 357/19.12.2019г. и са размер на 226 563,60лв. без ДДС в която сума е включено и изготвянето на техническия инвестиционен проект. Въз основа на изготвения инвестиционен проект е издадено и влязло в сила съгласно разпоредбите на ЗУТ разрешение за строеж №1/09.01.2020г. и ремонтът вече се извършва.  Сега ще се изгради изцяло нов преливник, като старото съоръжение ще се разруши. Изгражда се изцяло нова стоманобетонова конструкция – преливник / стоманобетонови стени, дъно входни и изходни тръби и савак за аварийни ситуации/, подпорни стоманобетонови стени/ крила/ в зоната на заустване на преливника в отливният канал и защитни подпорни стени , изградени от габиони. Фирмата изпълнител на строежа е „Професионал -777” -Стамболийски, с управител Петър Граматиков , като максималният срок за изпълнение е 150 дни, но по уверение на управителя на фирмата срокът за изпълнение ще бъде съкратен наполовина при благоприятни атмосферни условия“.