Теодора Вълканска е новият заместник-кмет на община Стамболийски

Теодора Вълканска работи в общинската администрация на Стамболийски от близо три години, като до момента бе на длъжност юрисконсулт. В края на първи си мандат кметът Георги Мараджиев обяви, че ще работи с нея и през следващите четири години, като й даде възможност да израсне в кариерата като заместник-кмет. След като спечели убедително местните избори със 63 % още на първи тур, г-н Мараджиев стартира новия мандат със своя екип, в който Теодора Вълканска е вече негов заместник. Ресорите й са, свързани с работата на Дирекция „Устройство на територията“, „Стопански отдел“ и ГРАО. Ще отговаря и за европроектите, от които неразделна част са обществените поръчки, свързани с пряката й работа до сега. Теодора Вълканска ще бъде и орган по настойничество и попечителство на територията на общината, а вече е и председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в която доскоро бе член. В задълженията й влиза още обща административна работа, както и подписването на документи, за което е упълномощена от кмета. „Тепърва ще се сблъсквам с новите неща, които са по-специфични за работата на зам.-кмета, но като цяло дейността е свързана пряко и с правото, защото почти във всеки казус има право“, казва за новата си длъжност Теодора Вълканска. Споделя и впечатленията си от първия си работен ден в новия кабинет, който по думите й минава доста динамично. Направила е вече пет нотариални заверки, които са също част от новата й работа, а именно прекият контакт с гражданите. За тази страна на длъжността си като зам.-кмет казва, че вече е разбрала, че един идва сърдит, друг хвали администрацията, защото хората са различни. По думите й обаче е важно всеки гражданин да бъде посрещнат с усмивка, за да си тръгне с усмивка от Общината.

Повече за Теодора Вълканска можете да прочетете и в предишното й представяне в Stamboliyski.tv: