Мариана Стефанова ще работи и през следващия мандат в екипа на кмета Георги Мараджиев 

Ръководителят на звеното за вътрешен одит към Община Стамболийски Мариана Стефанова е в екипа на кмета Георги Мараджиев от 2016 година. Остава в него и през следващия мандат. Мариана е родена в Пловдив, но 32 години живее в Стамболийски, като може да се каже, че е коренячка, защото и родителите й са от Стамболийски. Тук тя завършва основно образование в ОУ „Христо Смирненски”. Средното си образование придобива в пловдивското СУ „Св. Климент Охридски”. В областния град завършва ПУ „Паисий Хилендарски” с две бакалавърски степени: „Корпоративна икономика” и „Стопанско управление” с квалификация „Мениджър”. В Пловдивския университет завършва и магистратура със специалност „Финансов мениджмънт”. От 2009 година е сертифициран вътрешен одитор. Притежава сертификат „Вътрешен одит в публичния сектор”, издаден от Министерството на финансите. Година преди това Мариана е на 23 години и вече започва работа в общинската администрация. Периодът, в който работи последователно като стажант-одитор и младши вътрешен одитор  е 2008-2011 г. След това звеното се закрива, защото бюджетът на Общината пада под 10 милиона лева. Мариана Стефанова продължава професионалното си развитие като одитор по качеството във Втора градска болница в Пловдив, а след това работи в две частни фирми като технически секретар. От 2016 година има възможност да се присъедини към  екипа на кмета Георги Мараджиев и не се поколебава нито за миг, защото вижда как се развива общината и как Стамболийски се преобразява при новото управление. „Днес съм щастлива да кажа, че съм част от този екип и се гордея, че като общински служител по някакъв начин и аз съм допринесла за доброто управление и развитие на Стамболийски”, казва Мариана. Първоначално тя изпълнява длъжността  старши специалист по Закона за насърчаване на заетостта. През март 2016 година с решение на Общинския съвет обаче отново се открива звено по вътрешен одит, защото новата управа успява да увеличи бюджета и той надскача 10 милиона. След конкурс Мариана Стефанова е назначена за старши вътрешен одитор, а от 2017 година се издига до поста ръководител на звеното за вътрешен одит. Тогава се ражда нейната дъщеря и тя е в майчинство две години. В момента живее  в Пловдив, но казва, че всеки уикенд гостуват с дъщеря си и съпруга си на родителите й и се радват на новите придобивки на града  – парковете, детските площадки, местата за почивка и развлечение. За своята професия Мариана Стефанова казва, че дейността на одитора е да изпълнява последващ контрол върху това как функционират системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за подобряване дейността на контролните механизми в Общината. Одиторите работят по огромна нормативна база, спазвайки нормативната уредба на Министерството на финансите и други закони, свързани с дейността на Общината, вътрешните контролни процедури, наредбите на Общинския съвет и др.