Началникът на ГРАО Радка Томова е в екипа на кмета Георги Мараджиев за втория мандат

Радка Томова ръководи служба ГРАО – най-важната общинска структура от гледна точка на населението, защото тук хората получават всички документи, които са им необходими, за да организират ежедневието си. „При нас е целият живот на хората – и добрите, и не толкова добрите моменти. Хубав или лош – такъв е животът, който е записан в нашите регистри”, казва началникът Радка Томова и допълва към визитката за себе си: Аз съм сигурно един от най-разпознаваемите служители от общинската администрация, защото работя в сферата на обслужването на гражданите/гражданско състояние, деловодство, социални грижи, радостни и тъжни ритуали/ още от 1989 година. Започнах като служител на Община Родопи още преди отделянето на Стамболийски. След това заедно с Община Стамболийски се отдели и служба ГРАО, където продължих професионалния си път и така до днес 30 години съм в общинската администрация“. От значение за работата на Радка Томова е педагогическото образование, което получила първо в Учителския институт в Пазарджик, след това в ПУ „Паисий Хилендарски” с диплома за бакалавърска степен по предучилищна и начална педагогика. Помага й и фактът, че е родена в Стамболийски и познава почти всички хора от града и региона, а през годините всеки от тях е идвал при нея за някакъв документ. „Така научаваш много за съдбата на хората“, казва Радка, но подчертава, че дискретността е сред най-важните качества в нейната професия. „Всичко, което чуеш, трябва да остане тук и да не излиза от службата“, категорична е тя и допълва, че иначе човек не става за тази работа. Благодарение на своите качества тя се е задържала на мястото си толкова години, а това, че кметът Георги Мараджиев обяви, че тя ще бъде в екипа му и през следващия мандат е признание за нейния висок професионализъм.