Работи се по сигнала за „къщата на ужасите“ на ул. „Дунав“

Общинската администрация пое ангажимент да бъде почистена къщата на ул. „Дунав“, която е в безобразно състояние, пълна с боклуци и стари вещи, от които вече се носи и отвратителна миризма. Сигналът бе подаден от съседи на обитателя на къщата, който я е докарал в състоянието, което се вижда на снимките.  Заради вида, в който се намира имотът хората започнаха да го наричат „къщата на ужасите“. На 26.08.2019г. във връзка със сигнала със заповед на кмета на общината Георги Мараджиев беше изпратена комисия на въпросния адрес. Комисията бе съставена от представители от РУ на МВР – Стамболийски, РЗ Пожарна безопасност и защита на населението, ОП БКС и общинска администрация. От Общината на място бяха зам.-кметът Любомир Марков, секретарят Даниела Кръстева и екологът Таня Михайлова. Комисията излезе със становище да бъдат открити всички собственици на имота, да им бъдат изпратени писма с покани да си изчистят имота в определен срок. В противен случай ще бъдат глобени всички собственици и почистването ще се извърши от ОП БКС в присъствието на полицейски служители. Разходите по почистването след това ще бъдат поискани от всички собственици. При нежелание от тяхна страна да платят, всеки един от тях ще бъде предаден на частен съдебен изпълнител. Това е законовата процедура.