Д-р инж. Даниела Кръстева ръководи успешно общинската администрация от три години

Секретарят на Община Стамболийски Даниела Кръстева е в екипа на кмета Георги Мараджиев от началото на мандата, но професионалната й кариера в местната общинска администрация започва 18 години преди това. Работи тук от самото създаване на Община Стамболийски през 1998 година, като през годините е преминала през различни длъжности – от старши специалист  до началник отдел.  Има опит и като ръководител на проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски“. Даниела Кръстева започва средното си образование в Москва, където родителите й са на работа в началото на 90-те години. В руската столица учи в Търговски техникум, но се налага семейството й да се прибере в България и тук продължава образованието си в пловдивската Търговска гимназия. Завършва и продължава да учи висше образование в Аграрния университет в специалността „Тропично и субтропично земеделие”. Дипломира се като инженер-агроном със степен „Магистър”. Има втора магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски” по специалност „Екология и опазване на екосистемите” и допълнителна квалификация по Европейска специализация за местно самоуправление в Стопанския факултет на Софийския университет. Има специализация по местно самоуправление в Холандия. Член е на Асоциацията на еколозите в България, а през 2014 година я приемат и в Съюза на учените в България. През март 2017 година защитава четиригодишния си дисертационен труд и придобива образователна и научна степен „Доктор“ в направление „Биологически науки”. По време на дългогодишния си професионален стаж и сега като Секретар Даниела Кръстева се стреми да докаже, че общинската администрация е работеща и е в услуга на гражданите, а административното обслужване е на ниво. Целта й е служителите да работят професионално, за да може гражданите да имат доверие в институцията.