„Седмица на иновациите“ в ОУ „Христо Ботев“- гр. Стамболийски

ОУ „Христо Ботев“ е част от голямото семейство на иновативните училища в България. През 2017/2018 година 33 първокласници се обучават в нестандартна учебна среда по иновативни и интерактивни методи на преподаване. „Целта ни е да задържим учениците в училище, да намалим броя на отсъствията, да привлечем родителите в училище, да повишим мотивацията на учениците и техните резултати в края на годината“, съобщиха от ръководството на училището. Една от дейностите в тази посока бе и „Седмицата на иновациите“, която се проведе в периода 19-23 март в ОУ „Христо Ботев“. В този  период всички ученици от училището по всички учебни предмети ще се обучават по иновативни методи. Освен това в коридорите на училището ще има книжки, които учениците ще могат да четат в междучасията. Обособен е и кът за четене, оцветяване и подреждане на приказки. Идеята на учителите е по нестандартен начин да провокират у учениците желание да четат и да осмислят свободното си време.