Общината организира безплатно събиране на опасни домакински отпадъци

Община Стамболийски организира съвместно с Община Съединение Система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата …

Прочетете повече

Нов проект в „Монди Стамболийски“ ЕАД с директен ефект за намаляване на миризмите, характерни за целулозното производство

„Монди Стамболийски“ ЕАД планира до края на 2021 г. да направи подобрения в технологичните си процеси с цел намаляване до минимум на вероятността от отделяне на миризми в определени части от производството. Това стана ясно по време на работна среща между представители на Община Стамболийски и „Монди“ …

Прочетете повече

Спряно е поредното нерегламентирано изхвърляне на смет

Предотвратен и поредният опит да се изхвърлят нерегламентирано отпадъци на територията на община Стамболийски, което в последствие води до незаконни сметища …

Прочетете повече