Заличиха 144 души от избирателните списъци

144 души бяха заличени от избирателните списъци за Стамболийски, Куртово Конаре, Ново село, Йоаким Груево и Триводици, защото нямат право да гласуват  в общината на 25 октомври. Според Изборния кодекс от списъците отпадат хората: които са поставени под запрещение; изтърпяват наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден;  вписани са в избирателния списък по настоящия им адрес; имат издадено удостоверение за гласуване на друго място; заявили са, че ще гласуват извън страната, или имат настоящ адрес имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори извън Република България.

От общо 26-те места за гласуване на територията на общината заличени гласоподаватели няма само в секции с номера 16 и 26.