Деца от Стамболийски участваха в срещата на ученическите парламенти в Сливен

Ученичките Ася Миткова и Атанаска Христева, които са част от ученическия парламент на  ОУ “ Христо Ботев“ -Стамболийски, участваха в среща с представителите на ученически парламенти в град Сливен. С тях бе и г-жа Маруся Великова, която освен тяхна класна е и ръководител на клуб „Ромският фолклор и фолклорът на другите народи“ по проект “ Твоят час“. „Там те представиха училището ни и работата по проект “ Всеки ученик ще бъде отличник“ , който цели намаляване на отпадналите от училище ученици”, обясни директорът на ОУ „Христо Ботев” Ива Пенкова. В срещата в Сливен участва и министърът на образованието проф. Николай Денков, който се обърна към представителите на училищните парламенти с думите, че без образование няма бъдеще. Във форума се включиха над 200 ромски ученици от цяла България. Организатор е Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, а поводът за сбирката бе Международният ден на ромите 8 април. Децата от четвърти до 12 клас се събраха, за да формират  „Училище по толерантност“. Те участват в програмата за намаляване на отпадането от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“. В срещата участваха също посланиците на Швейцария, Нидерландия и Франция и ръководителят на офиса на Световната банка в България. Всички те седнаха на пода редом с децата, за да обсъдят темите за превенция на отпадането от училище и ранните бракове, за лидерството и разрешаването на конфликти, както и толерантността и доброволчеството.”Работата с децата от етническите малцинства трябва да започва още от детската градина. След това вече е късно. Ето защо това трябва да бъде приоритет №1”, каза министър Николай Денков в дискусия с ромски учители и студенти. В свободен разговор те обсъдиха проблемите на преподавателите и мерките за привличане и задържане на децата в класната стая. Според проф. Денков най-важно е родителите и децата – и българи, и роми, да осъзнаят, че всички ние живеем и ще живеем заедно. „Колкото по-рано разберем това и наистина заживеем заедно, толкова по-добре“, каза министърът на преподавателите и студентите от ромски произход. Той подчерта важната роля на извънкласните дейности за намаляване на броя отпаднали от училище деца. В момента за тях са осигурени достатъчно средства по проекта „Твоят час“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поне за три години напред.„Полагаме усилия след това проектът да бъде продължен и дори разширен чрез финансиране от държавата”, подчерта министърът.